КОЛЕДНО ПАРТИ НА КАМЕНИЦА АД

Успехът е Вашето призвание, а гаранцията е нашият професионализъм. Изключителен успех за фирмата „Конгреси и Мероприятия“. На много високо ниво протече Коледното парти на КАМЕНИЦА АД в София на 18.12.2015 г.

Shopping Basket