Коледно парти на "Каменица АД"

Успехът е Вашето призвание, а гаранцията е нашият професионализъм. Изключителен успех за фирмата "Конгреси и Мероприятия". На много високо ниво протече Коледното парти на КАМЕНИЦА АД в София на 18.12.2015 г.

office@congress-events.com +359 889 789 705   +359 885 187 218